02
Tháng 09
2015
Vân Lam
Học viên VKC

Cảm thấy rất rất vui. Đã từng tập tành vẽ nhưng trải nghiệm khi vẽ ở đây rất khác. Không phải gôm không lo tỉ lệ… không còn sợ hãi nữa. Đã từng đọc và nghe khá nhiều câu chuyện nhưng được kể những câu chuyện của mình và vứt hết cả logic đi thật tình là RẤT ĐÃ. Cảm ơn Toa Tàu.