02
Tháng 09
2015
An
Copywriter, học viên VKC

Khóa học này là một phép thử và… đúng của mình 😀 Mình vốn là người không tin lắm vào những khóa học ngắn hạn (đang xuất hiện nhan nhản) và không tin một chút nào vào sự giáo dục ở Việt Nam. Nhưng qua tìm hiểu, mình đã bị hút vì cách Toa Tàu nghĩ về giáo dục và làm giáo dục. Mình thử. Ban đầu không nghĩ là mình có thể theo hết khóa, vì trước nay mình chưa từng làm được cái gì có tính chất đều đặn, nhất là với tính chất công việc thất thường cao độ về mặt thời gian như ngành quảng cáo, lúc nào cũng có thể bị về trễ.

Kết quả: Mình đã không bỏ học buổi nào và bằng mọi giá hoàn tất công việc để đến lớp đúng giờ. Khóa học là một nguồn cảm hứng kì lạ, giúp mình vượt qua một số nỗi sợ và sự xấu xí bám trong mình từ lâu lắm. Cám ơn Vẽ Kể Chuyện và người truyền cảm hứng bằng tất cả những tự do đẹp đẽ của mình.