02
Tháng 04
2015

Toa Tàu chính là nơi những con người hằng ngày truyền cảm hứng, làm những công việc từ rất nhỏ để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống này.

Xem thêm
02
Tháng 04
2015
Báo Sinh Viên Việt Nam
PV Thảo Nguyên

Thực sự xã hội đang ở giai đoan rất cần các dự án giáo dục nghệ thuật, giáo dục nhân bản như những gì Toa Tàu đang thực hiện… Nếu cứ tiếp tục bỏ rơi tâm hồn, chúng ta không chỉ bỏ rơi, làm hại chính mình mà còn làm hại cả thế hệ sau.

Xem thêm