Trang chủ >> Lớp học

Lớp học

Hiển thị: từ 1 đến 8 trên tổng số 8
 • Lớp dài hạn
  Ga Chữ – Viết để tự do (09,11,13/04)
  Ga Chữ - Viết để tự do là workshop 3 buổi, nhằm giới thiệu viết lách như một liệu pháp tuyệt vời cho hành trình làm bạn với bản thân trong suốt cuộc đời
  Xem thêm
 • Workshop
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (28/07)
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI là workshop thư giãn với VIẾT trong một buổi, kết hợp khái niệm Mindfulness (Tỉnh thức) và sử dụng ngôn từ làm chất liệu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc bản thân.
  Xem thêm
 • Lớp dài hạn
  Ga Chữ – Viết để tự do (03,05,07/07)
  Ga Chữ - Viết để tự do là workshop 3 buổi, nhằm giới thiệu viết lách như một liệu pháp tuyệt vời cho hành trình làm bạn với bản thân trong suốt cuộc đời
  Xem thêm
 • Workshop
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (15/06)
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI là workshop thư giãn với VIẾT trong một buổi, kết hợp khái niệm Mindfulness (Tỉnh thức) và sử dụng ngôn từ làm chất liệu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc bản thân.
  Xem thêm
 • Lớp dài hạn
  Ga Chữ – Viết để tự do (06,08,10/06)
  Ga Chữ - Viết để tự do là workshop 3 buổi, nhằm giới thiệu viết lách như một liệu pháp tuyệt vời cho hành trình làm bạn với bản thân trong suốt cuộc đời
  Xem thêm
 • Workshop
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (31/05)
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI là workshop thư giãn với VIẾT trong một buổi, kết hợp khái niệm Mindfulness (Tỉnh thức) và sử dụng ngôn từ làm chất liệu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc bản thân.
  Xem thêm
 • Lớp dài hạn
  Ga Chữ – Viết để tự do (08,10,12/05)
  Ga Chữ - Viết để tự do là workshop 3 buổi, nhằm giới thiệu viết lách như một liệu pháp tuyệt vời cho hành trình làm bạn với bản thân trong suốt cuộc đời
  Xem thêm
 • Workshop
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (26/04)
  NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI là workshop thư giãn với VIẾT trong một buổi, kết hợp khái niệm Mindfulness (Tỉnh thức) và sử dụng ngôn từ làm chất liệu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc bản thân.
  Xem thêm
Hiển thị: từ 1 đến 8 trên tổng số 8