Trang chủ >> Lớp học

Lớp học

Hiển thị: từ 1 đến 1 trên tổng số 1
  • Workshop
    NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (28/07)
    NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI là workshop thư giãn với VIẾT trong một buổi, kết hợp khái niệm Mindfulness (Tỉnh thức) và sử dụng ngôn từ làm chất liệu để biểu đạt ý tưởng và cảm xúc bản thân.
    Xem thêm
Hiển thị: từ 1 đến 1 trên tổng số 1