Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 06 / 2017

05/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
05/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
06/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
06/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
03/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
04/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
04/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh

Các lớp học/sự kiện gần đây