Trang chủ >> Lịch

Lịch


Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 05 / 2017

29/05/2017 *CREATIVE WEEK* TALK: LÀM MỚI BẢN THÂN Talk Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút. Đăng ký tại link Đã kết thúc
30/05/2017 *CREATIVE WEEK* MY STORY – CHUYỆN ĐỂ ĐỜI cùng Mai Hà Talk Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút Đã kết thúc