Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 06 / 2017

01/06/2017 *CREATIVE WEEK* ILLUSTRATION/COMIC PORTFOLIO REVIEW – 1/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
02/06/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 2/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT 2017 TẠI TOA TÀU Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 05 / 2017

28/05/2017 TUẦN LỄ SÁNG TẠO – REFRESH YOURSELF (28/5-4/6) Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM Một tuần Đã kết thúc
29/05/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 29/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
29/05/2017 *CREATIVE WEEK* MY STORY – CHUYỆN ĐỂ ĐỜI cùng Cát Thủy Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút Đã kết thúc
30/05/2017 *CREATIVE WEEK* ILLUSTRATION/COMIC PORTFOLIO REVIEW – 30/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
31/05/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 31/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc