Trang chủ >> Lịch

Lịch


Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 06 / 2017

01/06/2017 *CREATIVE WEEK* ILLUSTRATION/COMIC PORTFOLIO REVIEW – 1/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
02/06/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 2/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT 2017 TẠI TOA TÀU Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc