Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 06 / 2017

03/06/2017 *CREATIVE WEEK* MOVIE NIGHT 3/6 – SAMSARA Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút. Đăng ký tại https://goo.gl/0PgLwU Đã kết thúc

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 04 / 2017

16/04/2017 Movie Night 16/4 – Into The Wild Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
23/04/2017 Movie Night 23/4 – Before Sunrise Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc