Trang chủ >> Lịch

Lịch


Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 04 / 2017

01/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ĐÁP XUỐNG TRÁI ĐẤT (01/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
01/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BA LÁ KHÁC BIỆT (01/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
02/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – CÙNG LĂN VÀO RỪNG (02/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
02/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – THÌ LÀ HỒN NHIÊN (02/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB THÁNG 4 (8 – 12 TUỔI) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB THÁNG 4 (5 – 7 TUỔI) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BIỆT ĐỘI LÁ ME (08/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ĐÁNH CÁ TRÊN BỜ (08/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
09/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – RAU MÁ BÍ ẨN (09/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
09/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – VƯỢT ĐẢO DỰ TIỆC (09/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
15/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – LÁ CÂY MAY MẮN (15/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
15/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH (15/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
16/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – TÌM VỀ THIÊN NHIÊN (16/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
16/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – THÌ LÀ THÌ LÀ (16/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
22/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ƯỚC MƠ LÁ ME (22/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
22/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – ĐAN LƯỚI RA KHƠI (22/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
23/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BUỔI TIỆC ĐẢO XA (23/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
23/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – RAU MÁ PHI THƯỜNG (23/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc

Tháng 05 / 2017

06/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – NHỊP TRỐNG SẮC MÀU (06/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
06/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BENTO ĐẠI DƯƠNG (06/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
07/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – LENG KENG CHUÔNG GIÓ (07/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
07/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – SÔCÔLA BIẾT BAY (07/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
13/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BỮA TIỆC TRÀ SỮA (13/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
13/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – BỘ KHÍ VUI NHỘN (13/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
14/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – MÓN CUỐN SẺ CHIA (14/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
14/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – NHỊP MƯA RỘN RÃ (14/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
20/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – CHÂN DUNG SANDWICH (20/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
20/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – HỘI TRỐNG RỘN RÀNG (20/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
21/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – MOCHI NGỌT NGÀO (21/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
21/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – KIM LOẠI NGÂN VANG (21/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
27/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – TRÁI CÂY MÁT LÀNH (27/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
27/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – ÂM THANH NÚI RỪNG (27/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
28/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – SALAT KỂ CHUYỆN (28/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
28/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – NHỊP ĐIỆU CẦU MƯA (28/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc