Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 01 / 2018

18/01/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 11 (18/1) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đang diễn ra

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 11 / 2017

04/11/2017 Chúc mừng Toa Tàu 3 tuổi Đã kết thúc
18/11/2017 XƯỞNG CHƠI DÀNH CHO NGƯỜI LỚN – THE ART OF BEING YOU Xưởng Chơi Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 1 buổi. Đăng ký tại: https://goo.gl/71CLLQ Đã kết thúc

Tháng 12 / 2017

02/12/2017 KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM VÀ TRẢI NGHIỆM GIEO Triển lãm Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM tùy thích Đã kết thúc
02/12/2017 KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM VÀ TRẢI NGHIỆM GIEO KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 17/12 Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
Trẻ em
TP. HCM Tùy thích Đã kết thúc
19/12/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 10 (19/12) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
23/12/2017 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB THÁNG 12 (5 – 12 TUỔI) Art Club Trẻ em TP. HCM 120 phút Đã kết thúc