Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 03 / 2018

13/03/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 12 (13/3) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đang diễn ra
17/03/2018 XƯỞNG CHƠI THÁNG 3 – XƯỞNG CHƠI “LÀM MÀU” Ngày chơi Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM tùy sự kiện Đang diễn ra
24/03/2018 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB 24/3 – 13/5/2018 Art Club Trẻ em TP. HCM 120 phút Đang diễn ra

Tháng 04 / 2018

17/04/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 13 (17/4) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đang tuyển sinh

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 01 / 2018

18/01/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 11 (18/1) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
26/01/2018 Tuần lễ Toa Tàu – Tết về nhà (1/2018) Ngày chơi Người lớn TP. HCM tùy sự kiện Đã kết thúc