Trang chủ >> Lịch

Lịch


Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 03 / 2018

13/03/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 12 (13/3) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
17/03/2018 XƯỞNG CHƠI THÁNG 3 – XƯỞNG CHƠI “LÀM MÀU” Ngày chơi Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM tùy sự kiện Đã kết thúc
31/03/2018 XƯỞNG CHƠI GIA ĐÌNH – IN DẤU YÊU THƯƠNG Art Club Phụ huynh
Trẻ em
TP. HCM 3 giờ Đã kết thúc

Tháng 04 / 2018

07/04/2018 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB 24/3 – 13/5/2018 Art Club Trẻ em TP. HCM 120 phút Đã kết thúc
09/04/2018 Ga Chữ – Viết để tự do (09,11,13/04) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
16/04/2018 Chuyện Của Bố Cục (16,18,20/4/2018) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
17/04/2018 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 13 (17/4) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
17/04/2018 Chuyện Của Bố Cục (17,19,21/4/2018) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc