Trang chủ >> Lịch

Lịch


Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
03/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
03/07/2017 TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT 2017 TẠI TOA TÀU Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
03/07/2017 Ga Chữ – Viết để tự do (03,05,07/07) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
04/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
04/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
06/07/2017 Nhiếp Ảnh Vui (06/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
15/07/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 07 (15/07) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
24/07/2017 Chuyện Của Bố Cục (24,26,28/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
28/07/2017 NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (28/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc

Tháng 08 / 2017

04/08/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 09 (04/08) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
07/08/2017 Tìm mình qua ảnh (7,9,11/08) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
12/08/2017 KHÓA DÀI HẠN (8-12 tuổi) – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN Lớp dài hạn Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
23/08/2017 RA MẮT CHÍNH THỨC DỰ ÁN GIEO XUYÊN VIỆT 2017 Talk Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
120 phút+ Đã kết thúc