Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 06 / 2017

01/06/2017 *CREATIVE WEEK* ILLUSTRATION/COMIC PORTFOLIO REVIEW – 1/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
02/06/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 2/6 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
03/06/2017 *CREATIVE WEEK* MOVIE NIGHT 3/6 – SAMSARA Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút. Đăng ký tại https://goo.gl/0PgLwU Đã kết thúc
05/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
05/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
06/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
06/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra
06/06/2017 Ga Chữ – Viết để tự do (06,08,10/06) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
12/06/2017 Vẽ Sáng Tạo (12,14,16/06) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
13/06/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 07 (13/06) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đang diễn ra
15/06/2017 NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (15/06) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
19/06/2017 Tìm mình qua ảnh (19,21,23/06) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
24/06/2017 Vẽ Thư Giãn (24/06) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5 tiếng Đã kết thúc
28/06/2017 Chuyện của máy ảnh (28/06) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đang tuyển sinh

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
03/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
03/07/2017 TRẠI HÈ NGHỆ THUẬT 2017 TẠI TOA TÀU Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
03/07/2017 Ga Chữ – Viết để tự do (03,05,07/07) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đang tuyển sinh
04/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
04/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang tuyển sinh
06/07/2017 Nhiếp Ảnh Vui (06/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đang tuyển sinh
15/07/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 07 (15/07) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đang tuyển sinh
24/07/2017 Chuyện Của Bố Cục (24,26,28/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đang tuyển sinh
28/07/2017 NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (28/07) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đang tuyển sinh

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 04 / 2017

01/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ĐÁP XUỐNG TRÁI ĐẤT (01/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
01/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BA LÁ KHÁC BIỆT (01/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
02/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – CÙNG LĂN VÀO RỪNG (02/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
02/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – THÌ LÀ HỒN NHIÊN (02/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
03/04/2017 Ga Chữ – Viết để tự do (03,05,07/04) Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
07/04/2017 Vẽ Thư Giãn (07/04) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5 tiếng Đã kết thúc
08/04/2017 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB THÁNG 4 (8 – 12 TUỔI) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 LỊCH SINH HOẠT ART CLUB THÁNG 4 (5 – 7 TUỔI) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BIỆT ĐỘI LÁ ME (08/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
08/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ĐÁNH CÁ TRÊN BỜ (08/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
09/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – RAU MÁ BÍ ẨN (09/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
09/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – VƯỢT ĐẢO DỰ TIỆC (09/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
10/04/2017 Chuyện Của Bố Cục (10,12,14/04) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
10/04/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 05 (10/04) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
11/04/2017 CHƠI VỚI ĐÌ-ZAI (11/04/2017) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
15/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – LÁ CÂY MAY MẮN (15/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
15/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH (15/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
16/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – TÌM VỀ THIÊN NHIÊN (16/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 1 tiếng 30 phút Đã kết thúc
16/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – THÌ LÀ THÌ LÀ (16/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
16/04/2017 Movie Night 16/4 – Into The Wild Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
18/04/2017 Vẽ Sáng Tạo (18,20,22/04) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
19/04/2017 Chuyện của máy ảnh (19/04) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
22/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – ƯỚC MƠ LÁ ME (22/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
22/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – ĐAN LƯỚI RA KHƠI (22/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
23/04/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BUỔI TIỆC ĐẢO XA (23/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
23/04/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – RAU MÁ PHI THƯỜNG (23/04) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
23/04/2017 Movie Night 23/4 – Before Sunrise Movie Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
26/04/2017 NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (26/04) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc

Tháng 05 / 2017

06/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – NHỊP TRỐNG SẮC MÀU (06/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
06/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BENTO ĐẠI DƯƠNG (06/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90 phút Đã kết thúc
07/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – LENG KENG CHUÔNG GIÓ (07/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
07/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – SÔCÔLA BIẾT BAY (07/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
07/05/2017 OPEN DAY – TOA TÀU ART SUMMER CAMP 2017 Open Day Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
08/05/2017 Ga Chữ – Viết để tự do (08,10,12/05) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
13/05/2017 Vẽ Thư Giãn (13/05) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5 tiếng Đã kết thúc
13/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – BỮA TIỆC TRÀ SỮA (13/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
13/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – BỘ KHÍ VUI NHỘN (13/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
14/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – MÓN CUỐN SẺ CHIA (14/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
14/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – NHỊP MƯA RỘN RÃ (14/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
15/05/2017 Vẽ Kể Chuyện (Khai giảng 15/05/2017) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 7 buổi Đã kết thúc
15/05/2017 KHÓA HỌC VẼ MÀU NƯỚC CĂN BẢN 06 (15/05) Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
16/05/2017 Chuyện Của Bố Cục (16,18,20/05) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 3 buổi Đã kết thúc
18/05/2017 Trải Nghiệm Âm Nhạc Cùng Ukulele – tháng 5/2017 Lớp dài hạn Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 8 buổi Đã kết thúc
20/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – CHÂN DUNG SANDWICH (20/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
20/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – HỘI TRỐNG RỘN RÀNG (20/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
21/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – MOCHI NGỌT NGÀO (21/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
21/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – KIM LOẠI NGÂN VANG (21/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
24/05/2017 Nhiếp Ảnh Vui (24/05) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
26/05/2017 BUÔNG – THƯ GIÃN & BÌNH AN Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 1 buổi Đã kết thúc
27/05/2017 CUỒNG – NGAY VÀ LUÔN Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 1 buổi Đã kết thúc
27/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – TRÁI CÂY MÁT LÀNH (27/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
27/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – ÂM THANH NÚI RỪNG (27/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
28/05/2017 ART CLUB (5-7 tuổi) – SALAT KỂ CHUYỆN (28/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
28/05/2017 ART CLUB (8-12 tuổi) – NHỊP ĐIỆU CẦU MƯA (28/05) Art Club Trẻ em TP. HCM 90+ phút Đã kết thúc
28/05/2017 *CREATIVE WEEK* MUSIC NIGHT: NHỮNG GIAI ĐIỆU ỦI AN CÙNG NGUYÊN HÀ Music Night Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120+ phút. Link đăng ký: https://goo.gl/WQ7bZU Đã kết thúc
28/05/2017 TUẦN LỄ SÁNG TẠO – REFRESH YOURSELF (28/5-4/6) Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM Một tuần Đã kết thúc
29/05/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 29/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
29/05/2017 *CREATIVE WEEK* TALK: LÀM MỚI BẢN THÂN Talk Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút. Đăng ký tại link Đã kết thúc
29/05/2017 *CREATIVE WEEK* MY STORY – CHUYỆN ĐỂ ĐỜI cùng Cát Thủy Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút Đã kết thúc
30/05/2017 *CREATIVE WEEK* ILLUSTRATION/COMIC PORTFOLIO REVIEW – 30/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc
30/05/2017 *CREATIVE WEEK* MY STORY – CHUYỆN ĐỂ ĐỜI cùng Mai Hà Talk Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 120 phút Đã kết thúc
31/05/2017 NGỒI XUỐNG VIẾT CHƠI (31/05) Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 150 phút Đã kết thúc
31/05/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHER – STORYTELLER 31/5 Workshop Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 180 phút Đã kết thúc
31/05/2017 *CREATIVE WEEK* PHOTOGRAPHY PORTFOLIO REVIEW – 31/05 Dự án Kiến trúc sư
Người lớn
Người muốn phim lại đời mình
Người ngoài hành tinh
Người thích phim
photographer
Phụ huynh
TP. HCM 2.5h+ Đã kết thúc