26
Tháng 06
2017

“Sứ mệnh của giáo dục không phải là để tạo ra những kĩ sư, những nhà khoa học..."

Xem thêm
24
Tháng 08
2018

Phải đến Toa Tàu, phải hòa mình vào không gian, phải biết thoải mái tung hứng với màu, với cọ vẽ thì mới biết Bút Chì có được những suy nghĩ đặc biệt sâu sắc và đầy liên tưởng đa dạng từ đâu.

Xem thêm

Hành trình 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm đã cho Hữu Chí có rất nhiều thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ mình muốn gì? Ngay khi thấy cuộc sống hấp dẫn trở lại, anh đã bắt tay xây dựng những dự án cộng đồng ý nghĩa. Những điều ấy, đã được anh chia sẻ chân thành trong Wetalk.

Xem thêm

Nghệ thuật cộng đồng thường được hiểu theo hai nghĩa, hoặc là "nghệ thuật vì cộng đồng" hoặc là "nghệ thuật được thể hiện bởi chính cộng đồng". Gieo Xuyên Việt đã thực hiện với cả hai nghĩa đó.

Xem thêm