26
Tháng 06
2017

“Sứ mệnh của giáo dục không phải là để tạo ra những kĩ sư, những nhà khoa học..."

Xem thêm
30
Tháng 06
2018
30
Tháng 06
2018

Phải đến Toa Tàu, phải hòa mình vào không gian, phải biết thoải mái tung hứng với màu, với cọ vẽ thì mới biết Bút Chì có được những suy nghĩ đặc biệt sâu sắc và đầy liên tưởng đa dạng từ đâu.

Xem thêm