Trang chủ

Lớp học nổi bật

Sự kiện nổi bật

SÁNG TẠO
KẾT NỐI
CHỮA LÀNH

Toa Tàu là một Tổ hợp Học tập Sáng tạo, dùng nghệ thuật làm phương tiện và lấy giáo dục làm trung tâm. Toa Tàu cung cấp các hoạt động sáng tạo như các khoá học ngắn, workshops, các buổi talks và ngày-chơi. Mục đích của Toa Tàu là xây dựng một môi trường nền tảng nơi mọi người có thể học cách trải nghiệm, đánh thức, nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo và việc sống hạnh phúc của chính mình.


Xem thêm"Khóa học này là một phép thử và... đúng của mình :D Khóa học là một nguồn cảm hứng kì lạ, giúp mình vượt qua một số nỗi sợ và sự xấu xí bám trong mình từ lâu lắm. Cám ơn Vẽ Kể Chuyện và người truyền cảm hứng bằng tất cả những tự do đẹp đẽ của mình. "

An

Copywriter, học viên VKC
"Trong 2 ngày hôm đó, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ-nộ-ái-ố đều có cả, nhưng những giây phút ở Toa Tàu, mình đã rất vui. Sau hai module, đặc biệt là sau lớp mindful shooting, mình cảm thấy mình bớt chụp tùy tiện hơn, cảm nhận cuộc sống nhiều hơn và muốn kể cũng như sẻ chia nhiều hơn những câu chuyện của riêng mình. "

Minh Thi

Sinh viên, học viên các workshop nhiếp ảnh
"Toa Tàu chính là nơi những con người hằng ngày truyền cảm hứng, làm những công việc từ rất nhỏ để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống này. "

Tuổi Trẻ Online